Duikopleiding

Wij zijn niet enkel een duikclub, maar ook een duikschool!

Dit betekent dat je binnen onze school  duikbrevetten kan behalen tot en met 3*duiker, als je voldoet aan de nodige vereisten. Hogere brevetten kunnen provinciaal of nationaal behaald worden.
 

Training en opleiding

Wij trainen elke dinsdagavond tussen half september en eind mei van 19.30h tot 21.00h in Zwembad De Pluimen, Pluimstraat  18, 8600 Diksmuide.


In de maanden juni, juli, augustus en september wordt op dinsdagavond gedoken in “De Drie Vijvers” te Adinkerke, of op een andere locatie. Hier kunnen de nieuwe leden op een veilige manier hun doopduiken doen.


Daarnaast organiseren wij regelmatig clubduiken in de Oosterschelde o.a. verlengd duikweekend op 21 juli of 15 augustus, steengroeves, een jaarlijkse clubreis naar bvb. Egypte, jaarlijks een eigen kippenfestijn,…
 

Soorten brevetten en titels

Binnen onze federatie bestaan er 4 duikbrevetten, van 1-ster duiker tot Assistent Instructeur.

1* duiker

Een 1* duiker heeft noties van de theorie van de duiksport, hij is bekwaam om veilig en correct gebruik te maken van zijn duikuitrusting in een beschermde omgeving en is klaar om openwaterervaring op te doen, begeleid door een ervaren duiker.

2* duiker

Een 2* duiker heeft elementaire theoretische kennis en weet deze toe te passen op de duiksport. Hij heeft ook enige onderwaterervaring opgedaan en is in staat om onder leiding, of samen met een a

ndere 2-ster duiker eenvoudige duiken te maken.

3* duiker

Een 3* duiker is in staat "zelfstandig" te duiken. Hij is in staat de duiken te leiden. Door de meer doorgedreven theoretische kennis kent hij alle veiligheidsmaatregelen, herkent alle eventuele duikongevallen en kan er gepast op reageren.

Assistent instructeur

Een assistent instructeur helpt mee met de opleidingen. Hij is in staat duiken te leiden in alle wateren en kan beginnende en onervaren duikers begeleiden. Hij kan onder delegatie van een instructeur bepaalde taken van hem overnemen. Zijn ervaring en zijn ver doorgedreven theoretische kennis is een troef voor deze duiker.

 


Daarnaast bestaan er nog de titels van 1*, 2* en 3* instructeur. Ook kan je jezelf verdiepen in het technisch duiken zoals nitrox, blender gasmengsels, duiker-hulpverlener, CPR lessen, enz. Die opleidingen kunnen zowel binnen de club, op provinciaal of op nationaal niveau gevolgd worden.


Het eerste jaar wordt de opleiding uiteraard toegespitst op het behalen van het brevet 1-ster duiker. Hiervoor wordt de nadruk gelegd op de basisoefeningen die we aanleren in het zwembad, om die nadien te gebruiken tijdens onze openwaterduiken.  Iedereen heeft deze oefeningen vrij snel onder de knie. Voor het 1-ster brevet is het ook noodzakelijk om 1 theorieles bij te wonen, er is moet geen examen afgelegd worden. Na het maken van je 5 doopduiken, is je eerste brevet binnen.

 

Wens je meer informatie? Dan neem je best contact op met de of iemand van het bestuur.